Private equity

Erakapitaliinvesteeringud on investeeringud börsil mittenoteeritud ehk mitte-avalikesse ettevõtetesse, mis on üldjuhul hilisemas arengustaadiumis ning genereerivat juba stabiilset rahavoogu.

Kõige tavalisemad erakapitaliinvesteeringute valdkonnad on võimendatud väljaostud, riskikapital ja langenud turuväärtusega investeeringud (distressed investments). Erakapitaliinvesteeringute peamine vahe riskikapitaliinvesteeringutega seisneb selles, et erakapitali investorid võtavad tavaliselt ettevõttes enamusosaluse ning saavutavad seega ettevõtte üle kontrolli. Investeeringud on tavaliselt suuremad ja pikema perioodiga.

Erakapitaliinvesteeringute kapital moodustub peamiselt institutsionaalsete investorite pealt ning investeeringud toimuvad tavaliselt läbi erakapitalifondi. Erakapitalifondis võivad eraisikud või ettevõtted omandada nii passiivse kui aktiivse osaluse, kusjuures investeeritakse suuremaid summasid pikemaks ajaks.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: